Tuesday, April 24, 2018

வாழ்த்துகிறோம்!
கடலூர் மாவட்ட TMTCLU  மாவட்ட செயலர் தோழர் A.S.குருபிரசாத் அவர்கள் JE இலாக்காத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். தேர்ச்சி பெற்ற தோழரை மாவட்ட சங்கங்களின் சார்பில் வாழ்த்துகிறோம்.

No comments:

Post a Comment