Monday, December 17, 2018
தோழரது இறுதி நிகழ்வு புதன்கிழமை(19.12.2018) காலை அவரது இல்லத்தில் நடைபெறும். 
விலாசம்: எண் 6 கல்லூரி ஆசிரியர் நகர் (சாவடி புத்துக்கோவில் அருகில்) உண்ணாமலை செட்டி சாவடி, கோண்டூர் அஞ்சல், கடலூர் 

No comments:

Post a Comment