Wednesday, May 3, 2017

தோழர்களே!
நமது மாவட்ட செயலர் தோழர் இரா.ஸ்ரீதர் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருப்பதால்            மாவட்ட உதவிச் செயலர்
தோழர் D.குழந்தைநாதன் மாவட்டபொறுப்பு செயலராக பணிபுரிவார்.

கிளைச்செயலர்கள் தோழரை தொடர்புகொள்ளவும். 
தொடர்பு எண்: 7598775139,  9489960633

No comments:

Post a Comment